Blog

Hvilken vej skal jeg tage i mit liv nu?

Vores horoskop kan ikke blot give os en indsigt i vores personlighed, det kan også hjælpe os til at se, hvordan vi får en dybere forståelse af ”hvor vi skal hen” i livet.

Måske kører livet på skinner, men alligevel er der en følelse af utilfredshed. Som om der mangler noget. Eller vi er inde i en periode med forvirring – hvilket job, skal jeg søge, hvilken uddannelse, skal jeg tage, hvordan bliver jeg mere tilfreds?

I stedet for at spørge ”Hvad vil jeg med mit liv?” kunne vi spørge ”Hvor passer jeg ind i det store billede – hvad er hensigten med mit liv, hvad vil mit ”vise” jeg med mit liv – eller hvad vil min sjæl?

Store spørgsmål, men også spørgsmål, der kan føre til en større indre tilfredshed.

For at få en fornemmelse af vores ”vej” kan vi se på de to akser i horoskopet (der jo også helt konkret peger på en retning med en pil), nemlig Ascendanten og MC. (se nederst, hvordan du finder din Ascendant).

Ascendanten fortæller om den del af din personlighed, du viser i mødet med andre mennesker – din fremtoning. Den fortæller om din fysiske krop og hvordan du møder verden.

Men det jeg her vil dele mine tanker om er den mere spirituelle side af Ascendanten, som kaldes ”sjælens vej”. Astrologen Stephen Arroyo udtrykker det så fint:

”Ascendanten symboliserer et vigtigt aspekt af din personlige skæbne i den forstand, at du simpelthen er nødt til at udtrykke dig selv på den måde, for at du kan føle dig fri og hel.”

Her er en oversigt over den indre drivkraft, som din Ascendant giver dig – og den vej, det vil give glæde at følge:

Vædderascendanten: Med din handlekraft eller iderigdom skal du sætte noget i gang hos andre eller inspirere andre til at handle og få ideer.

Tyreascendanten: Du skal udtrykke dine værdier og kærlighed ved at skabe noget konkret. Det kan være gennem kunstnerisk skaben eller kunsthåndværk, eller at skabe et sted for andre mennesker eller gennem et kærlighedsforhold.

Tvillingascendanten: Tvillingen kan bygge bro mellem ideer og mennesker, det vil sige, at den skal formidle viden og indsigt på en eller anden måde. Det kan være på mange forskellige måder, som forfatter, journalist, lærer, musiker, skuespiller, healer eller postbud.

Krebseascendanten: Har du en krebseascendant kan du skabe rammer, der får andre til at føle sig trygge og næret. Nogle gange er din udstråling nok til at andre føler sig rummet.

Løveascendanten: Med en løveascendant skal man finde modet til at være synlig og stå frem som den, man er. Hermed kan man inspirere andre til at finde modet til at stå ved sig selv. Sangeren Tina Turner har en løveascendant. Hun har inspireret mange til at finde sig selv og stå ved sig selv.

Jomfruascendanten: Med en jomfruascendant vil du trives ved at ”hjælpe” andre på en eller anden måde. Personer med denne ascendant har en dyb følelse af, hvad der er rigtigt eller forkert (moral) af orden og retfærdighed. Nogle med denne ascendant skal hjælpe andre til at få samme følelse, det kan være gennem mange forskellige områder, politik, forskning, sygepleje eller musik f.eks.

Vægtascendanten: Balance er vægtens nøgleord, og opgaven kan være at skabe harmoni og balance f.eks. gennem kunst, eller gennem samarbejde med andre mennesker eller i et ægteskab. Opgaven kan også være at skabe harmoni i andres liv.

Skorpionascendanten: Her er opgaven ofte af dyb både indre og ydre psykologisk art. Indvendigt skal man udvikle sig væk fra sit eget ego til en dyb indsigt og kærlighed, som man herefter skal dele med andre. Har du denne ascendant kan du nærmest føle, at du bliver genfødt efter et stærk indre opgør.

Skytteascendanten: Med denne ascendant vil du søge efter viden og indsigt og også ønske at hengive dig til en sag eller et ideal. Din opgave er at skabe rammer for andre (f.eks. som lærer), så de kan nå til indsigt eller skabe nye mål og føle, at de er på en meningsfuld vej.

Stenbukkeascendanten: Du skal inspirere andre ved at være det gode eksempel. Og det, du skal vise og udvikle, er disciplin, at kunne lave struktur og sætte sig mål. Nogle skal udføre et ”tjenestearbejde” til gavn for andre. Kong Frederik har eksempelvis en stenbukkeascendant.

Vandbærerascendanten: Din opgave er at være forud for din tid og f.eks. skabe ny viden og opfindelser eller være nyskabende på det humanitære område. Du er sikkert interesseret i systemer måske også specialviden indenfor et felt.

Fiskeascendanten: Mange med denne ascendant gennemgår på et tidspunkt i livet en forvandling, så de finder deres egen indre styrke og kraft og opdager deres kærlighedskraft og intuition. I sidste ende går deres stræben efter total accept af og kærlighed til andre.

Sådan finder du din Ascendant.

Download www.livehoroscope.dk.

Indtast fødeby, land og fødselstidspunkt.

Klik og dit horoskop kommer frem. Den vandrette linje med pilen mod venstre viser din Ascendant. Det tegn, pilen peger på, er din ascendant.