Helena Møller  Healing

Coaching

I en coachingsession får du gennem mine spørgsmål et bedre overblik over den del af dit liv, du vil arbejde med – det kan både være arbejdsmæssigt og privat.

Du kommer bedre i kontakt med dine ønsker og drømme og finder frem til, hvor du har dine ressourcer, og hvordan du bedst kan bruge dem.

Coaching er også værdifuld, hvis du har en konflikt, som du ikke lige kan løse. Gennem spørgsmål får du en dybere indsigt i problemstillingen, og du vil så som oftest selv vide, hvordan du videre skal handle.

Coaching er rent teknisk baseret på en spørgeteknik, der gør, at du selv får nye ideer, finder frem til dine ressourcer og finder løsningsmuligheder. Vi har selv svaret inde i os, og vi kan kun tage ejerskab for en løsningsmodel, vi selv er kommet frem til.

Jeg har arbejdet som stress-coach hos læge Søren Ballegaard i firmaet UllCare, hvilket har givet mig en indsigt i de reaktionsmønstre, der kommer, når vi er stressede.

 

Prøv f.eks. følgende metoder:

Big Mind metoden

Du giver dine forskellige indre stemmer taletid på skift – det kan være den bekymrede stemme, den vrede stemme, den forvirrede stemme eller den magtfulde stemme – det er individuelt, hvilke stemmer, der er vigtige at høre på. På denne måde undersøger du flere sider af dit problem.

Efter at have undersøgt, hvad alle de indre stemmer har at sige, vil du opleve, at du ved, hvad du skal gøre – eller ikke gøre.

Lær af dine skyggesider

Er der en person, du er meget misundelig på? Eller er der en kollega, du synes, det er vanskeligt at arbejde sammen med?

Begge personer indeholder sandsynligvis sider, som du også selv har, men som du ikke lige er i kontakt med. Det kaldes ens skyggesider.

Når du undersøger dine skyggesider nærmere, vil du opdage nye sider hos dig selv. Ofte i en lidt anden udgave end den, du f.eks. har set hos din kollega – og forbløffende nok – kan den ofte være en positiv side, som du ikke har udlevet.