Helena Møller  Healing

gestaltterapi

Moderne psykoterapi, hvor jeg bruger flere metoder og dermed hurtigere resultater

Psykoterapien er for dig, der gerne vil gå i dybden med et problem og ikke er bange for at se på og løse de konflikter, der ligger følelsesmæssigt. Når du slipper de gamle følelser, der giver konflikterne, får du energien tilbage og kan handle.

Jeg benytter også en kinesiologisk test, så vi hurtigere når frem til de gamle oplevelser, der bliver “trigget” i dit liv i dag.

Hvis du ønsker det, kan vi inddrage dit horoskop, og f.eks. se på, hvordan du bedst bruger dine medfødte potentialer. Hvad gør mig mest glad i dette liv?

Mit udgangspunkt er gestaltterapi. Grundtanken i gestaltterapien er, at vores tanker om os selv og måder at handle på ofte er grundlagt i barndommen.

Vi har alle positive og negative oplevelser fra livet. Nogle af de negative oplevelser sidder stadig i os og har sat sig spor i form af f.eks. indre konflikter og negative handlings- og tankemønstre (jeg vælger altid den samme type kæreste, jeg har svært ved at håndtere min vrede, mit selvværd er lavt osv.).

Når du ser, hvor dine nutidige problemer stammer fra og med ny forståelse, kan du give slip på dem.

Hermed bliver det muligt at træffe nye og mere positive valg, få et større selvværd og i højere grad rumme dig selv og forstå andre.

Gestaltterapien brugt sammen med min metode Releasing Therapy giver hurtigere resultater.