Helena Møller  Healing

gestaltterapi

Psykoterapi ud fra en gestaltterapeutisk  metode

Hvorfor skal du vælge gestaltterapi?

Gestaltterapi er for dig, der gerne vil gå i dybden med et problem og ikke er bange for at se på og løse de konflikter, der ligger følelsesmæssigt. Når du slipper de gamle følelser, der giver konflikterne, får du energien tilbage og kan handle.

Grundtanken i gestaltterapien er, at vores tanker om os selv og måder at handle på ofte er grundlagt i barndommen.

Vi har alle positive og negative oplevelser fra livet. Nogle af de negative oplevelser sidder stadig i os og har sat sig spor i form af f.eks. indre konflikter og negative handlings- og tankemønstre (jeg vælger altid den samme type kæreste, jeg har svært ved at håndtere min vrede, mit selvværd er lavt osv.).

I terapien kan du se på dine nutidige ”problemer” ud fra den følelse, de frembringer, og via dyk tilbage i tiden få en dybere viden om problemet.

Hermed bliver det muligt at træffe nye og mere positive valg, få et større selvværd og i højere grad rumme dig selv og forstå andre.