Helena Møller  Healing

Releasing Therapy

Med Releasing Therapy kan du få forløst

  • gamle følelser,
  • gamle tankemønstre
  • gamle traumer
  • følelser, du har “overtaget” eller “bærer” for en af dine forældre eller en af dine søskende.

Eksempel: Gennem terapien finder klienten ud af, at det ikke er ok at udtrykke, at han eller hun er vred. En følelse, der kan føres tilbage til barndommen, hvor mor eller far ikke kunne rumme et barn, der var vred (på grund af deres egen historie!). Klienten kan så  som voksen have problemer med at sætte grænser, da vrede er en følelse, vi bl.a. bruger til at mærke, hvor vores grænser er og sætte dem. De problemer, klienten kom med kan være mange forskellige ting, eksempelvis at han eller hun ikke føler sig respekteret af sin ægtefælle, mor, far eller børn. Eller fysisk, at han eller hun er overvægtig.

Med min følelsesfrigørende teknik fjerner jeg  modstanden mod at udtrykke vrede.

Klienten kan også have en følelse, der ikke tilhører klienten selv.

Den sidder i kroppen direkte fra en af forældrene og  tilhører udelukkende en af forældrene. Det kan være en stor sorg eller et traume, som en af forældrene bærer på. Denne kan også fjernes.

Jeg kalder det “at bære en følelse for mor eller far” uden at den tilhører en selv. Min teori er, at vi som børn ønsker at vores forældre er glade og derfor nogle gange forsøger at bære de vanskelige følelser for dem. Jeg kan se, at det virker i praksis. Selve teorien bag, kan jeg ikke gennemskue, men man ved nu fra bl.a. børn af forældre, der har siddet i koncentrationslejr, at vi kan “arve” følelser og fysiske træk, uden at det er i vores gener. Det kaldes epigenetic inheritance og transgenerational trauma.

Læs evt. mere om dette på https://en.wikipedia.org/wiki/Transgenerational_trauma. eller https://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/inheritance/.

Jeg arbejder også med at frigøre følelser og overbevisninger fra tidligere inkarnationer i samråd med klienten.

En del af den følelsesfrigørende teknik er den Dr Bradley Nelson bruger, beskrevet i bogen The Emotion Code.  Jeg har udviklet metoden videre, idet jeg kombinerer den med en sætning – og hermed beslutning – om at give slip på den følelse, terapien handler om.